نگهداری لوله های گاز

در خطوط انتقال نفت و گاز،‌ جهت مهار كردن نيروي شناور و جلوگيري از حركت رو به بالاي لوله هنگام عبور سيال بايد نيروي سربار وارد بر لوله افزایش یابد، اين امر در گذشته با وزنه هاي بتني انجام مي‌شد که بسیار پرهزینه بوده و اجرای آن با مشکلات زیادی همراه بود. لذا در صورت عدم استفاده از وزنه هاي بتني، خاك و مصالح بالاي لوله تنها نيروي مقابله كننده با حركت رو به بالاي لوله خواهد بود اما در صورت استفاده از سيستم يكپارچه خاك و ژئوتكستايل (ژئوفام) مي‌توان وزن كل خاك اطراف و روي لوله و ديواره‌هاي كانال را بر سطح مقطع لوله اعمال نمود و به اين ترتيب به وزن كافي جهت مقابله با نيروي شناوري دست يافت.

توزيع متناسب وزن خاك بر سطح لوله، مقاومت كششي و عدم گسيختگي ژئوتكستايل (ژئوفام) مقاومت كافي براي غلبه بر نيروي شناوري را تامین مي‌نمايد. علاوه بر اين خاصيت زهکشی آب توسط ژئوتكستايل (ژئوفام) باعث مي‌گردد كه آبهاي نفوذي به كانال را جذب كرده و با قابليت هدایت و عبور از سطح خود موجب كنترل جريان آب در محل ترانشه حفر شده مي‌گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *