تامین ژئوتکستایل پروژه آب بند و زهکش سد شماره یک قصر شیرین

به کارفرمایی بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت جنرال مکانیک

با همکاری شرکت ارگانو در حوزه تامین ژئوممبران و اجرا

 

دسته‌ها: پروژه‌های ژئوتکستایل