مجری طرح : شرکت یاران تراز جنوب

مورد استفاده جهت دیوار موج شکن

ژئوتکستایل جایگزین فیلترهای دانه ای و تفکیک شده، سنگ ریزه ای در زیر سنگ چین ها یا بلوک بتن آرمه می گردند و در مواردی از جمله کانال های زهکشی ، سواحل ، سیستم های حفاظتی و اسکله وسدها خاکی به کار می روند

دسته‌ها: پروژه‌های ژئوتکستایل