مجری طرح : شرکت پارس فلارد

استفاده از ژئوتکستایل در این مورد کاربرد باعث تسلیح دیوارهای حایل و تسلیح جاده های ساحلی ، پایداری شیروانی ها و سواحل خاکی ، افزایش شیب مجاز دیواره ساحلی و نقش زهکش و جداسازی لایه های خاک و سنگ های ساحلی را دارد.

دسته‌ها: پروژه‌های ژئوتکستایل