موارد کاربرد ژئوتکستایل

موارد کاربرد ژئوتکستایل چیست؟

موارد کاربرد ژئوتکستایل در صنعت عمران زیاد می باشد که ما در همین مقاله تصویرهایی از  کاربرد آن را قرار دادیم.

1-جداسازی دولایه از خاک با ژئوتکستایل

2-افزایش مقاومت برای بسترهایی که مقاومت پایینی دارند

3-در چمن مصنوعی

و ….

یکی از ویژگی های خوبی که ژئوتکستاسیل دارد این است که هزینه پایین دارد و نصب و راه اندازی آن بسیار ساده است.