تامین ژئوتکستایل عرض 6.5 متر جهت فیلتراسیون مایعات و جمع آوری گاز و نیز محافظت ژئوممبرین پوشش ضایعات. همکاری با شرکت ارگانو در حوزه اجرا و تامین ژئوممبرین برند آتارفیل کشور اسپانیا