ترمیم و بازسازی جاده دسترسی پدها، اطراف محوطه پدها، جاده دسترسی گودال سوخت و اطراف محوطه گودال سوخت طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی

دسته‌ها: پروژه‌های ژئوتکستایل