آزمایشگاه کنترل کیفی ژئوتکستایل شرکت منسوجات سپید صنعت با بهره گیری از تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پرسنل مجرب، با هدف جلب اعتماد مشتریان به صورت دوره ای آزمایشات مختلفی چون اندازه گیری واحد جرم بر مترمربع، مقاومت کششی، مقاومت سوراخ شدگی و مقاومت پارگی ذوزنقه ای را بر روی محصولات خود انجام می دهد تا همیشه از میزان کیفیت محصول خود مطمئن باشد.

روش تست GT12 (b) – GRI – از نوع ISO

مشخصات فنی استاندارد برای روشهای آزمون و خصوصیات فنی برای ژئوتکستایلهای نبافته که به عنوان مواد حفاظت کننده بکار می روند.

این مشخصات فنی توسط انستیتو ژئوسنتتیک تهیه شده است (GRI)  با همکاری اعضای سازمان ملی و این مشخصات کاملاً کاربردی است.

هدف

1-1-شفاف سازی این نوع ISO

این گونه از مشخصات فنی کاملاً بر مبنای روشهای آزمون ISO می باشد و بعنوان GRI – GT12b نامگذاری شده است که خود نیز براساس روشهای آزمون ASTM انجام شده.
این مشخصات فنی خصوصیات آزمون ژئوتکستایل بکار رفته به عنوان مواد حفاظتی را در بر دارد.
1-2-کاربرد ویژه به عنوان پوشش حفاظتی یا زیر لایه ژئوممبران در مقابل سوراخ شدگی یا پارگی ناشی از سنگ، صخره و یا سطوح سخت است.
این خصوصیت از این پس به عنوان خصوصیات تحمل پذیر، مکانیکی و فیزیکی تعیین می شوند که باید در ساخت ژئوتکستایل مورد توجه قرار گیرند.
در بحث سیستم کیفی و مدیریت، این خصوصیت دربرگیرنده خصوصیت کنترل کیفی ساخت (MQC) است.
1-3-کنترل کیفی ساخت این اطمینان را به تولیدکننده می دهد که از محصول تولید شده مطابق با استاندارد مطمئن باشد.
این خصوصیت استاندارد به منظور حصول اطمینان از کیفیت خوب است و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان مواد حفاظتی، آمونهای مضاعف در شرایطی که کاربرد ویژه ای مدنظر باشد درنظر گرفته می شوند.
این مشخصات فنی شامل مراحل نصب یا طراحی نمی باشد و این موارد مرتبط با کاربرد خاص آنها می باشد.
مدارک مربوطه

2-1- استانداردهای ISO

  • ISO09864 روش آزمون برای تشخیص جرم بر حسب واحد سطح
  • ISO10319 روش آزمون برای تشخیص پهنای عرض مقاومت کششی ژئوتکستایل و ژئوگرید
  • ISO13434 روشهای آزمون برای محصولات ژئوتکستایل و محصولات مرتبط با ژئوتکستایل (مقاومت پارگی ذوزنقه ای)
  • ISO12236 روش آزمون برای تشخیص مقاومت سوراخ شدگی (CBR)

2-2- استاندارد ASTM

D7238 روش آزمون برای تاثیر پلی لفین ژئوممبران که به عنوان فلورسانت اشعه UV برای تعیین چگالی بکار می رود.

تعاریف

3-1- فرمولاسیون : مخلوط مواد براساس نوع خصوصیات و مقدار برای ژئوتکستایل نبافته، فرمولاسیون به عنوان درصد دقیق و انواعی از رزین، افزودنی ها و یا کربن سیاه است.
3-2- کنترل کیفی ساخت (MQC) : سیستم مدیریتی بازرسی که مستقیماً برای کنترل تولید موادی که کارخانه می سازد بکار می رود. MQC بطور طبیعی برای ساخت مواد ژئوسنتتیک اجرا می گردد و برای حصول اطمینان از حداکثر و یا حداقل ارزش تعیین شده در ساخت محصول لازم است. MQC به اندازه گیریهای انجام شده توسط سازنده معطوف می شود که در مدارک کنترل کیفی معین شده است.

این خصوصیت ویژه برای ژئوتکستایلهای حفاظتی نبافته تحت عنوان MQC است.

3-3- حداقل میانگین ارزش رول (MARV) برای ژئوسنتتیک ها، ابزار کنترل کیفی تولید بکار رفته که به سازنده اجازه می دهد چنین ارزش هایی را تولید کنند. %7/97 ضریب اطمینان ایجاد می کند. MARV به عنوان ارزش ویژه منهای 2 استاندارد تقسیم شده از مدارک کنترل کیفی با یک خصوصیت ویژه است.

تقسیم بندی مواد و فرمولاسیون

4-1- این خصوصیت ژئوتکستایل های بکار رفته را به عنوان مواد حفاظتی در برمی گیرد.
4-2- نوع رزین معمولا ً پلی پروپیلن، پلی استر یا پلی اتیلن است اما سایر رزینها هم ممکن است در این مورد بکار روند.

4-3- نوع ژئوتکستایل بعنوان نبافته از زمانی که تحقیقات نشان داده است باید با توجه به کاربردشان مشخص شود.
از آنجایی که محصولات نبافته سوزن خورد شده معمولاً بکار می روند، حرارت و غوطه ور سازی در رزین باید مورد توجه قرار گیرد.

طرز کارو ظاهر

5-1- ژئوتکستایل نهایی باید ظاهری خوب با کیفیت بالا باشد باید بدون کمبودهایی که سبب نزول کنترل کیفی می شود، باشد.
5-2- سازنده های محصول باید با توجه به دستورالعمل و مدارک کنترل کیفی تولید نمایند.

نمونه‌گیری MQC آزمون و پذیرش

7-1- ژئوتکستایل باید جهت نمونه گیری و آزمون با توجه به مشخصات ارائه شده بررسی شود.
چنانچه خریدار روش آزمون خاصی مدنظر نداشته باشد این امر توسط مشخصات فنی تولید کننده انجام می گیرد. (MQA) اندازه های مقاومتی از محصول ممکن است مدنظر باشد.
7-2- آزمون ممکن است با توجه به روشهای ذکر شده انجام پذیرد و تعداد آن با توجه به نمونه ای که انتخاب شده است مشخص گردد. تایید محصول با مقایسه نتایج و استانداردهای ارائه شده در MARV انجام می شود.

آزمون مجدد MQC و عدم پذیرشچنانچه نتایج هر یک از آزمون با خصوصیات تعیین شده و مورد نیاز مطابقت نداشته باشد آزمون مجدداً اجرا می گردد تا نتیجه با معیار مطابقت کند یا رد شود.
بارگیری و انبار
8-1- لیبل زنی ژئوتکستایل، بارگیری و انبار آن مطابق توافق سازنده ها انجام می گیرد. لیبل محصول به وضوح به نام سازنده محصول نشان می دهد.
به نوع و همچنین تعداد رولهای آنکه هر برگه بارگیری شامل مشخصات درج شده است که مواد بکار رفته در ساخت محصول را مشخص نماید.
8-2- هر رول ژئوتکستایل با موادی که از آن محافظت کند می تواند بسته بندی شود. به طور مثال موادی که از آسیب های داده در حین بارگیری، آب، نور خورشید محافظت کند و با توجه به مدت انبار شدن و بارگیری و رسیدن به مقصد از آن حفاظت نماید.

8-3- در حین انبار شدن ژئوتکستایل ها بهتر است که از سطح زمین بالاتر باشند و بطور کامل حفاظت شوند تا از آسیب های محیطی، رسوب، امواج ماوراء بنفش مانند نور خورشید، مواد شیمیایی که شامل اسیدها و بازهای قوی هستند، شعله آتش، حرارت بالاتر از 160 درجه فارنهایت (71 درجه سانتی گراد) و هر شرایط آسیب رسان محیطی دیگر در امان بمانند.

گواهی نامه

9-1- پیمانکار باید به مهندس گواهی نامه ای که شامل نام سازنده، نام محصول، شماره روش، ترکیب شیمیایی الیاف و سایر اطلاعات تکمیل کننده که ژئوتکستایل را توصیف کند ارائه دهد.

9-2- سازنده مسئول است که برنامه کنترل کیفی را به منظور حصول اطمینان از ملزومات خصوصیات تامین نماید و مدارکی را که برنامه کنترل کیفی را مطابق درخواست ارائه دهد تامین کند.

9-3- گواهی نامه سازنده باید ژئوتکستایل نهایی را مطابق MARV تائید کند و شخصی که از نظر قانونی اختیار دارد این گواهی نامه را تائید نماید.

9-4- باید توجه داشت که لیبل زنی نادرست و ارائه غلط از موادی که در ساخت ژئوتکستایل بکار رفته خود می توانند به عنوان عواملی برای عدم پذیرش و رد محصولات ژئوتکستایل شوند.