اطلاعات تماس با ما

برای ما پیامی ارسال کنید.

آدرس:

مازندران، سلمانشهر، شهرک صنعتی سلمانشهر، خیابان A2، پلاک D15

کدپستی:

4671165895

آدرس ایمیل:

geofamco@gmail.com

sepid.sanaat@gmail.com

شماره تماس ها :

011-54663535 (۵ خط)

فکس

011-54662539

ساعت تماس:

۹ صبح الی ۱۸ عصر